Minik Kelebekler Doga için Çiziyor!

Yarışma Konusu: Doğa ve Sürdürülebilirlik

Son Katılım: 15 Nisan 2024

Aydınlatma Metni

MİNİK KELEBEKLER DOĞA İÇİN ÇİZİYOR RESİM YARIŞMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş. (“Şirket” veya “Kelebek Mobilya”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında Minik Kelebekler Doğa İçin Çiziyor resim yarışmasına ilişkin Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: kimlik (ad-soyadı, doğum tarihi), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, yaşadığı şehir), görsel ve işitsel kayıt(görüntü)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri kapsamında amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Şirket tarafından;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan; ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, yaşadığı şehir kişisel verileriniz, yarışma süreçlerinin yönetilmesi ve bu kapsamda tarafınız ile iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
• Vermeniz halinde, açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak toplanan; ses ve görüntü kişisel verileriniz, ilgili yarışma kapsamında tarafınızca çizilen resim üzerinden yarışma faaliyetlerinin yürütülmesi, kazananların seçilmesi ve Şirket reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır.
• Kimlik, iletişim kişisel verileriniz, veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması amaçlarıyla yurt içinde yer alan tedarikçilerimiz ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilecektir.
• Görsel ve işitsel kayıt verileriniz, yarışma kazananlarının belirlenmesi, Şirket reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya etkileyicileri ve jüri ile paylaşılabilecek olup bu amaçlarla Şirket sosyal medya hesapları veya farklı görsel veya işitsel medya araçları üzerinden açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak alenileştirilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Minik Kelebekler Doğa İçin Çiziyor resim yarışması kapsamında yarışmaya katılım süreçlerinde oluşturduğunuz Resim içeriklerinin elektronik ortamda tarafımıza iletilmesi ve elektronik olarak tarafınıza sunulan ve tarafınızca doldurulan başvuru formu vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SAN. TİCARET A.Ş. İdealtepe Mahallesi, Rıfkı Tongsir Caddesi No:107
Küçükyalı, Maltepe / İSTANBUL (Mersis No: 0542005583700010)
 adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden uyumluluk@doganlarmobilyagrubu.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak uyumluluk@doganlarmobilyagrubu.com e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla dogtaskelebek@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.